lunes, 3 de diciembre de 2012

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Hoy, 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad.

Las personas con discapacidades conforman uno de los grupos más marginados del mundo.
Esas personas presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos más bajos, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidades.

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.  domingo, 2 de diciembre de 2012

O Sistema NerviosoO SISTEMA NERVIOSO


Por qué podes sentir alegría ou tristeza?  Por qué podes lembrar os sitios onde estiveches? Por qué aprendes se estudias? Por qué podes bailar ao son da túa canción preferida? Cada día, cada minuto, eres consciente de todo o que acontece ao teu arredor e realizas unha cantidade incrible de actividades.                                                    
 Todas as partes do teu corpo teñen que coordinarse para que todo isto poida ocorrir.
O sistema nervioso controla e dirixe todo o teu corpo e a súa relación co medio que lle rodea.CÉLULAS QUE FORMAN O TEU SISTEMA NERVIOSO 

A meirande parte do sistema nervioso está formado por unas células que só se ven ao microscopio, chamadas NEURONAS.
Sabes que no teu cuerpo hai uns 100.000 millóns de neuronas?

As neuronas teñen un corpo máis ou menos redondeado do que saen dous tipos de prolongacións. 
Unha prolongación longa que recibe o nome de axón e outras prolongacións curtas que se chaman dendritas. 
As neuronas poden ter moitas dendritas, pero só teñen un axón.  
Igual que os corredores nas carreiras de relevos  pásanse duns a  outros un obxecto, as neuronas  
comunícanse unhas con outras para transmitirse mensaxes. 
Estes mensaxes levan información do exterior ou do interior do tu cuerpo. Tamén levan as ordes que dicta o  teu sistema nervioso ás diferentes partes do teu cuerpo. CÁLES SON AS PARTES DO TEU SISTEMA NERVIOSO? 

Todo o traballo de recibir as mensaxes do exterior e do interior do teu cuerpo e de responder a elas e coordinarlas, realízao o sistema nervioso.
O sistema nervioso está formado polo encéfalo, a médula espiñal e os nervios.


Imaxina unha gran cidade co as súas rúas. Nela hai un gran rañaceos desde onde se goberna toda a cidade; desde onde se ordena e dirixe todo o que vai a acontecer na cidade.
O control dos alimentos, a limpeza, a eliminación de basuras, o tráfico e as relacións con outras cidades e dentro da propia cidade.
Todo está supervisado e controlado desde este rañaceos.
O noso sistema nervioso ten un gran rañaceos que dirixe e goberna todas as actividades do noso corpo: é o SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
A parte más alta do edificio é o ENCÉFALO e a parte inferior está formada pola médula espiñal.

Células nerviosas: As rúas  que van e veñen  do gran rañaceos constitúen os nervios. Esta rede de nervios comunica o encéfalo e a médula espiñal co  resto do corpo. 
Os nervios chegan a todas partes.


CÓMO SE TRANSMITE A INFORMACIÓN POLO SISTEMA NERVIOSO? 

Do mesmo xeito que cando entras en Internet, as mensaxes circulan desprazándose desde un punto a outro da rede, toda a información que procede do interior e do exterior de noso corpo circula por unha rede de neuronas. 
As mensaxes que circulan polo teu sistema nervioso son impulsos eléctricos e químicos que se transmiten dunha neurona a outra. Viaxan polos nervios ata o encéfalo e a médula espiñal. 
A velocidade co que o fan é arrepiante!!!
O sistema nervioso central recibe as mensaxes de moitas neuronas. Interprétaas e envía a súa resposta.
EXEMPLO: Imaxina que unha neurona recibe un estímulo, por exemplo, unha mensaxe que procede do exterior do teu corpo: un delicioso aroma a pastel de chocolate!!! 
A neurona transforma este olor nun impulso eléctrico e químico. Este impulso envíase cara outra 
neurona e finalmente chega ao sistema nervioso central.
 O sistema nervioso central interprétaa e envía a súa respuesta. A resposta é una orden, meter o dedo no pastel para probalo! 
A neurona que recibe esta mensaxe ordena aos músculos da  man que movan ese dedo. 

           
Hai moitas células nerviosas capaces de recibir un estímulo. Os órganos dos sentidos como os ollos, os oídos, a lingua, o nariz ou a piel teñen células nerviosas especiales que recollen información do exterior e envíana ao encéfalo e a médula espiñal.
 Ademais, existen outras células nerviosas que envían mensaxes que conteñen información o noso propio corpo. 
Como xa explicamos, o sistema nervioso recibe as mensaxes de todo o que ocorre no interior e exterior do corpo a través dos nervios. 

Os NERVIOS posen ser sensitivos ou motores dependendo da dirección da mensaxe.

Os nervios sensitivos levan as mensaxes desde os órganos ata o sistema nervioso central.
Os nervios motores levan as mensaxes desde o sistema nervioso central ata os órganos ou ata os músculos.

Repasa nos enlaces seguintes:

KID´S HEALTH. Para ler e repasar.

VIDEO. O Sistema Nervioso.

Cómo funciona o Sistema Nervioso.